Miljö-& hållbarhetspolicy

Alla inom Omtanken bär ett gemensamt ansvar att sträva och värna för en god miljö genom hållbarhet. Vi ser miljöarbetet som ett långsiktigt arbete som samtliga inom organisationen ständigt ska sträva efter gällande hållbarhet med hänsyn till miljön genom klimateffektiva samt resurseffektiva åtgärder.  


Omtankens mål med miljö- och hållbarhetsarbetet 

Omtanken ska vara ett företag som aktivt arbetar med miljö- och hållbarhetsarbetet

Omtanken ska följa krav på god miljö enligt myndigheter, leverantörer och kunder

Omtanken ska i största möjliga mån använda förnyelsebar el


Omtankens arbete med miljö och hållbarhet

Omtanken ska använda alla resurser med eftertanke och kloka val för att skydda miljön och ta ansvar för organisationens miljöpåverkan.  

Omtanken ska alltid sträva efter att förbättra sitt miljöarbete, smått som stort genom ett förebyggande och kontinuerligt miljöarbete

Omtanken ska implementera miljöarbetet som en naturlig del i arbetet genom utbildning och information med sin personal och sina kunder

Omtanken ska arbeta klimateffektivt när det gäller resor, inköp och energiförbrukning

Omtanken ska arbeta resurseffektivt när det gäller att förvalta de resurser som finns genom korrekt avfallshantering och miljövänliga ämnen

Omtanken ska ställa krav på sina leverantörer på att de också håller en god miljöpolicy


Omtanken ska utvärdera miljöarbetet en gång om året