Om oss

Omtanken är ett familjärt assistansbolag i Lund kommun, närmare bestämt i natursköna Veberöd. Vi ombesörjer anställning av personliga assistenter utifrån våra brukares önskemål samt sköter all tillhörande personaladministration. 

Omtanken grundades den 1 januari 2007 av Bodil & Egon Svantesson. Bodil är socionom utbildad och har mångårig erfarenhet av personer med funktionshinder. Hon har bl a arbetat under 10-års tid som kurator vid barnhabiliteringen, som LSS-handläggare och under 8 års tid som ansvarig för ett för ett större assistanskontor. 2007 grundade Bodil Omtanken med stöd av dottern Malin Martinsson med målet att skapa mervärde för de kunder som väljer företaget vars mål är att skapa en känsla av tillhörighet av familjen. Företagets grundidé bygger på god service med hög kvalité, stort engagemang och tillgänglighet.

vår vison

  • vi ska utföra assistans med kvalitet och närhet för personer med funktionsnedsättning.

vår affärsidé

  • att erbjuda individuellt anpassad assistans till funktionshindrade barn, ungdomar och vuxna i hela landet.
  • att arbeta med koncept som syftar till att skapa mervärde för brukare och assistenter.
  • att söka gemensam framgång genom att kontinuerligt utveckla verksamheten där professionalism, ansvar, respekt och tydlighet är ledorden.

våra hörnstenar

  • personligt service
  • personligt engagemang
  • tillgänglighet

Kvalitet

Vi har tillstånd från Socialstyrelsen och arbetar enligt deras föreskrifter som bl a innebär skriftliga rutiner och checklistor. Dessa finns i vår arbetsmiljöpärm som nyligen är uppdaterad och godkänd av AMV. Vi uppdaterar årligen IFA:s vägledningspärm samt deltar i deras kompetensutveckling. 

Vi ansvarar för att arbetsmarknadens lagar och avtals följs och kontrollerar årligen arbetsmiljöuppföljningar och att vi bedriver assistans enligt LSS lagens utformning. Våra kunder har full insyn i redovisning till Försäkringskassa och kommun. Mer information om vårt företag finns att tillgå på följande platser:
LSS-guiden
Assistanskoll

För att säkerställa att vi bedriver assistans med kvalitet genomför vi brukaruppföljningar vartannat år, medarbetarsamtal varje år samt rehabiliteringssamtal då behovet finns. Vår låga sjukfrånvaro bland våra anställda är ett kvitto på en god arbetsmiljö både psykiskt och fysiskt. Vi tar vårt rehabiliteringsansvar på stort allvar. På personalmöten diskuteras och utvärderas kvalitén för den enskilde brukarens assistans. 
Vi har kollektivavtal och försäkringar för våra assistenter tillsammans med Almega-Vårdföretagarna bransch G.