Kvalitetsarbete

Vi har tillstånd från Socialstyrelsen och arbetar enligt deras föreskrifter som bl a innebär skriftliga rutiner och checklistor. Dessa finns i vår arbetsmiljöpärm som nyligen är uppdaterad och godkänd av AMV. Vi uppdaterar årligen IFA:s vägledningspärm samt deltar i deras kompetensutveckling.

Vi ansvarar för att arbetsmarknadens lagar och avtals följs och kontrollerar årligen arbetsmiljöuppföljningar och att vi bedriver assistans enligt LSS lagens utformning. Våra kunder har full insyn i redovisning till Försäkringskassa och kommun. Mer information om vårt företag finns att tillgå på följande platser:
LSS-guiden
Assistanskoll

För att säkerställa att vi bedriver assistans med kvalitet genomför vi brukaruppföljningar vartannat år, medarbetarsamtal varje år samt rehabiliteringssamtal då behovet finns. Vår låga sjukfrånvaro bland våra anställda är ett kvitto på en god arbetsmiljö både psykiskt och fysiskt. Vi tar vårt rehabiliteringsansvar på stort allvar. På personalmöten diskuteras och utvärderas kvalitén för den enskilde brukarens assistans.
Vi har kollektivavtal och försäkringar för våra assistenter tillsammans med Almega-Vårdföretagarna bransch G .