Länkar

Vi har en önskan om att våra brukare och anställda är informerade och har kunskap om sina rättigheter. Information och uppdateringar inom Personlig Assistans ska vara lättillgängligt för samtliga, även om vi är en privat assistanssamordnare.